Majan lopputarkastus on suoritettu

Majan lopputarkastus on suoritetu 10.8.2022. Majan yhtäaikaiseksi henkilömääräksi on määrätty 46 henkilöä.