Kouvolan Erämiesten 80-vuotis hirvikeitto

Kouvolan Erämiesten 80-vuotis hirvikeitto
Järjestetään 27.5.2023 klo.14.00- alkaen seuran majalla.

Tilaisuus on tarkoitettu metsästysseuran jäsenille ja maanomistajille.

Ilmoittautumiset sihteerille 15.5 mennessä .

Ilmoitathan henkilömäärän samalla

Terveisin Johtokunta

Vuosikokous seuran majalla 21.3.2023 klo 18:00

VUOSIKOKOUS 2023

Aika: 21.3.2023 klo 18.00

Paikka: Metsästysmaja, Hevosojantie 443, 45630 Valkeala

Kokouskutsu: Kouvolan Sanomat 13.3.2021 Kouvolan Sanomat. Ilmoitus myös nettisivuilla ja WhatsApp viestinä sekä sähköpostilla.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2022
 7. Esitetään tilipäätös vuodelta 2022 ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 9. Määrätään toimihenkilöiden kulukorvaukset
 10. Valitaan seuran puheenjohtaja
 11. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä alkaneelle toimintakaudelle
 13. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
 14. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 15. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2023

Käsitellään jäsenhakemukset, hyväksytään uudet jäsenet sekä tarkistetaan koejäsenyystilanne

 1. Valitaan metsästyksen johtajat ja tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
 2. Metsästyksen johtaja:
 3. Suurpetovastaava:
 4. Huvitoimikunta:
 5. Järjestysmiehet:
 6. Ajokoiratoimikunta:
 7. Pystykorvatoimikunta:
 8. Riistanhoitotoimikunnat:
  1. Pohj. alue:
  1. Eteläinen alue:
 9. Ampumatoimikunta:
 10. Kalastus- ja tiehoitokunta:
 11. Yhteyshenkilö lohkoille:
  1. Lappala:
  1. Pihlajasuo:
 12. Maanvuokraustoimikunta:
 13. Näyttelytoimikunta:
 14. Toimikunnat täydentävät itse itseään
 15. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehet liittojen, piirien ja järjestöjen kokouksiin, joissa seura on jäsenenä sekä määrätään heidän käytettävissä olevat äänimäärät
  1. SML Kymenpiiri:
  1. Muihin yhdistysten ja järjestöjen edustus johtokunnan valtuutuksella
 1. Valitaan edustajat toimialueen riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin
 2. Maja-asiat
 3. Muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle esittämät asiat
 4. Päätetään eri piireille, liitoille ja järjestöille, joissa seura on jäsenenä, tehtävistä asioista
 5. Muut asiat
 6. Kokouksen päättäminen

Hirvikokouksen pöytäkirja 3.10.2022

Pöytäkirja luettavissa jäsensivuilla,

Huomio ! laitathan sihteerille seuraavat tiedot:

Metsästyskortin numero, Puhelinumero ( koskee kaikkia jäseniä), sähköpostiosoite ( sihteeri(at)kouvolaneramiehet.fi) – korvaa at merkki @ merkillä..

Ilmottautumiset hirvijahtiin liittymällä WhatsUp ryhmään tai soittamalla metsästyksenjohtajalle – Linkki litymisestä Seuran jäsensivuilla.

viimeinen ilmottautumispäivä 15.10 klo 8:00, Ensimmäisen jahdin kokouksessa Lappalan Laavulla.

UPM metsäpäivä Kouvolassa 15.9.2022 Lappalan laavun läheisyydessä.

UPM – ja 4 H yhdistys järjestävät perinteisen metsäpäivän Valkealassa lähellä Lappalan laavua.

Kouvolan Erämiehet toimivat yhteistyössä Riistanhoitoyhdistyksen ja UPM Metsäpalveluiden kanssa tapahtuman järjestelijöinä.

Retkelle osallistuvat koulut ovat Mansikkamäen koulu, Keskustan koulu ja Jokelan koulu.

Osallistuvia ryhmiä on 7.

Ryhmät viipyvät metsässä noin 2 h 15 min ja saapuvat metsään noin 30 minuutin välein. Ensimmäinen luokka saapuu torstaina 15.9. metsään noin klo 8:30 ja viimeinen ryhmä lähtee metsästä klo 14:10. Riistarasti on reitillä viimeisenä ennen nuotiopaikkaa, joten teillä ensimmäinen ryhmä saapuu rastille vasta noin klo 9:50 ja viimeinen ryhmä lähtee rastilta noin klo 13:40.

Muutoksia Tyrrin käyttöön ajalle 28.8.-2.9


Tyrrin kaikki ampumaradat on PV:n käytössä Maakotka 2022 harjoituksessa aikavälillä 28.8 -> 2.9

Näillä näkymin varattu kaikki radat. Pistoolirata on vielä hiukan kysymysmerkki, mutta kannattaa varautua ettei sekään ole käytössä siviileille ko. aikajanalla.

Pistooliradan osalta jo 2.9 se on Kaakkois-Suomen aluemestaruuskilpailulle vapaa.

Katsomme vielä Paviljongin käytön ko. kilpailuun.

Kouvolan koiranäyttelyn talkoon toiminta 19-20.8 – Ohjeita talkoolaisille.

Huom ja muistutus! Koiranäyttelyn talkooseen kaikki kykenevät mukaan.19.8 pe pystytys alkaa klo 16.00 ja 20.8 la paikalla klo 7.00

Koira on paljon (2059) ja tarvitaan paljon tekijöitä…

Kalusteet ja kehien pystytys on KEM seuran vastuulla.

Tarvitaan apuja klo 15:00 mennessä Ilmoitukset: Kari Vierteelle.

Huomioidaan että KEM vastaa pysäköinnistä eli autoja odotetaan saapuvaksi noin 3000 autoa, mobile bay on käytössä sekä käteinen.

KEM vastuulla on parkkiohjaukset, johon tarvitaan paljon apuja.

Huomio, Ota mukaan VHF puhelin. tämä helpottaa yhteyksiä. Käytetään kanavaa x joka ilmoitetaan lauantai aamuna palaverissa. klo 7:00-7.10

Suomen ajokoirien Kymenläänin piirinmestaruuskokeet 1-2.10.2022

Kouvolan Erämiehet järjestää Kymenläänin Kennelpiirin piirinmestaruuskokeet Suomen ajokoirille 1. – 2.10.2022

Kokeet johtaa Veli-Matti Pajunen

puhelin: 0451976628

 1. Maja varattuna kokeita varten 30.9. – 2.10.
 2. Lappalan maasto varattuna kokeisiin 1. – 2.10.
 3. Järjestelyihin tarvitaan majan isäntä / isäntiä ja emäntiä
 4. Ajokokeiden palkintotuomarikoulutus jäsenistöä kannustetaan osallistumaan

Kymen alueella järjestetään ajokokeiden palkintotuomareiden koulutus:

 • Hamina, Kannusjärven TOK-talo, Lahdenmäentie 34, 49570 Kannusjärvi, Järj. Kannusjärven ja Kitulan Metsästysyhdistys ry,

Seuran jäseniä mukaan ajokoetoimintaan !

Päivitetty 25.9.2022