Vuosikokous seuran majalla 21.3.2023 klo 18:00

VUOSIKOKOUS 2023

Aika: 21.3.2023 klo 18.00

Paikka: Metsästysmaja, Hevosojantie 443, 45630 Valkeala

Kokouskutsu: Kouvolan Sanomat 13.3.2021 Kouvolan Sanomat. Ilmoitus myös nettisivuilla ja WhatsApp viestinä sekä sähköpostilla.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2022
 7. Esitetään tilipäätös vuodelta 2022 ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 9. Määrätään toimihenkilöiden kulukorvaukset
 10. Valitaan seuran puheenjohtaja
 11. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä alkaneelle toimintakaudelle
 13. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
 14. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 15. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2023

Käsitellään jäsenhakemukset, hyväksytään uudet jäsenet sekä tarkistetaan koejäsenyystilanne

 1. Valitaan metsästyksen johtajat ja tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
 2. Metsästyksen johtaja:
 3. Suurpetovastaava:
 4. Huvitoimikunta:
 5. Järjestysmiehet:
 6. Ajokoiratoimikunta:
 7. Pystykorvatoimikunta:
 8. Riistanhoitotoimikunnat:
  1. Pohj. alue:
  1. Eteläinen alue:
 9. Ampumatoimikunta:
 10. Kalastus- ja tiehoitokunta:
 11. Yhteyshenkilö lohkoille:
  1. Lappala:
  1. Pihlajasuo:
 12. Maanvuokraustoimikunta:
 13. Näyttelytoimikunta:
 14. Toimikunnat täydentävät itse itseään
 15. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehet liittojen, piirien ja järjestöjen kokouksiin, joissa seura on jäsenenä sekä määrätään heidän käytettävissä olevat äänimäärät
  1. SML Kymenpiiri:
  1. Muihin yhdistysten ja järjestöjen edustus johtokunnan valtuutuksella
 1. Valitaan edustajat toimialueen riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin
 2. Maja-asiat
 3. Muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle esittämät asiat
 4. Päätetään eri piireille, liitoille ja järjestöille, joissa seura on jäsenenä, tehtävistä asioista
 5. Muut asiat
 6. Kokouksen päättäminen